Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebe Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Hazine ve Maliye Bakanlığından: >> MUHASEBE DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1          – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında boş bulunan 50 (Elli) Muhasebe Denetmen Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır. 2          – SINAV TARİHİ VE... Read more

4734 sayılı kanun kapsamındaki ihaleler ile ilgili kontrol listesi / teftiş rehberi

  No Kontrol Kriteri 1. İhale işlemi için bütçede yeterli ödenek var mıdır? 4734/5, 5018/26 2. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmayan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilmiş midir? 4734/5. 3. Eşik değerlerin altında... Read more

Muhasebe Denetmenlerinin görev ve yetkileri

Doğrudan Defterdara bağlı olarak görev yapan Denetmenlerin görev ve yetkileri şunlardır: a) Yapılan görevlendirme üzerine, Defterdarlık teşkilat ve görev alanına giren veya Genel Müdürlük tarafından Denetmenlerce yürütülmesi uygun görülen; teftiş, denetim, soruşturma ve inceleme işlerini yapmak. b) Defterdarlığa bağlı birimlerin... Read more

Muhasebe Denetmenleri; Ek gösterge cetvelinde hak ettiği yeri istiyor

Meslek mensuplarının maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına binaen basın yayın yoluyla taleplerimizi dile getirdiğimiz ilanımız https://www.memurlar.net/haber/1029075/muhasebe-denetmenleri-ek-gosterge-cetvelinde-hak-ettigi-yeri-istiyor.html adresinde yayımlandı. Taleplerimizi şöyle; Muhasebe Denetmenleri; Ek gösterge cetvelinde hak ettiği yeri istiyor Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız ve... Read more

Muhasebe Denetmenleri 3600 ek gösterge

3600 ek gösterge düzenlemesine yönelik çalışmanın tamamlandığı polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmen olmak üzere 4 meslek grubunun düzenlemede yer aldığı yönünde çıkan haberlerden Muhasebe Denetmenlerine düzenlemede yer verilmediği anlaşılmaktadır. Konuyla ilgili bilgiler şöyle; 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. Çalışma,... Read more

Muhasebe denetmenliği ve Muhasebat kontrolörlüğü unvanları yeniden ihdas edildi

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ Kararname Numarası: 83 MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 221 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(4) Genel Müdürlükte,... Read more

Muhasebe Denetmenleri NTV

Read more