4734 sayılı kanun kapsamındaki ihaleler ile ilgili kontrol listesi / teftiş rehberi

  No Kontrol Kriteri 1. İhale işlemi için bütçede yeterli ödenek var mıdır? 4734/5, 5018/26 2. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmayan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilmiş midir? 4734/5. 3. Eşik değerlerin altında... Read more

Muhasebe Denetmenlerinin görev ve yetkileri

Doğrudan Defterdara bağlı olarak görev yapan Denetmenlerin görev ve yetkileri şunlardır: a) Yapılan görevlendirme üzerine, Defterdarlık teşkilat ve görev alanına giren veya Genel Müdürlük tarafından Denetmenlerce yürütülmesi uygun görülen; teftiş, denetim, soruşturma ve inceleme işlerini yapmak. b) Defterdarlığa bağlı birimlerin... Read more